Menu

Klachtenprocedure

Voor de behandeling van klachten hebben de zorgveleners van VIGEO allen een eigen klachtenprocedure. Voor het starten van een klachtenprocedure verwijzen wij u naar uw arts, verloskundige of kraamzorgorganisatie.